Soutěž

Zapojte se do rozvoje naší Multimediální Dětské technické encyklopedie.

MŠ – účastnice workshopů – Vstup Odborná veřejnost (zájemci, nadšenci, vizionáři) – Vstup

 Všichni, kdo věříte, že podporovat děti od útlého věku, aby získávaly technické dovednosti, je strašně důležité, zapojte se do tvorby naší multimediální dětské technické encyklopedie.

 

V rámci projektu Technické Mateřské školy jsme připravili pro zájemce z řad Mateřských škol, ale i pro odbornou veřejnost, zkrátka pro vizionáře, milovníky techniky řadu soutěží o zajímavé ceny.

Považujeme za důležité, aby se zapojené Mateřské školy – účastnice workshopů, svěřovaly se svými zkušenostmi, ale i počátečními obtížemi. Protože se to stane výbornou pomocí nejen pro ostatní MŠ, které samy zavádějí technické dovednosti do výuky předškolních dětí, ale i pro ty MŠ, které také chtějí využívat naše akreditované Metodiky z oblasti oboru dopravy, stavebnictví, chemie, biotechnologie, či hudby a akustiky.

MŠ – účastnice workshopů – Vstup Odborná veřejnost (zájemci, nadšenci, vizionáři) – Vstup