Mosty

Úvod

Vodní toky od pradávna poskytovaly lidem zdroj vody, obživu i dopravní cestu pro výměnu zboží a obchod. Ale jak to zařídit, když se člověk chtěl dostat na druhý břeh?

 

V místech, kde byla řeka mělká a nízké břehy, bylo možné řeku přebrodit. Takovým místům se říkalo brod.

 Ale co na místech, kde řeka protékala hlubokým údolím. Jak se dostat na druhý břeh?

U malých potoků a říček, kde byly břehy blízko u sebe, stačilo položit přes vodní tok kmen tak, aby se na obou koncích dotýkal břehů. Vznikla lávka. Byla ale úzká, špatně se po ní chodilo a už vůbec nemohla sloužit pro přepravu vozů a zvířat.
Pak někoho napadlo dát 2 kmeny vedle sebe a na ně příčně poskládat větve. Tak vznikl trámový most, tzv. přes jedno pole.

Přes velkou řeku, která byla příliš široká, takže vzdálenost mezi oběma břehy byla natolik velká, nebylo možné vyrobit trám potřebné délky se to muselo řešit jinak.

V místech, kde z vody vykukovaly balvany, se na ně položily trámy. Z balvanů se postupně vyvinuly pilíře a vznikly pilířové trámové mosty s více poli.

Příhradový most

 

Princip mostu

 

Části mostu

Mosty můžeme rozdělovat podle celé řady aspektů. Děti mohou například vyjmenovávat typy mostů podle účelu, tedy kdo nebo co je používá.

Most silniční Most dálniční Takto rozeznáváme mosty silniční, městské, dálniční, železniční, tramvajové, kombinované (pro auta, tramvaje i chodce).
Historickou hodnotu mají mosty hradní – neboli padací.
Podle měnitelnosti polohy nosné konstrukce rozeznáváme mosty pevné přesněji nepohyblivé a pohyblivé – což jsou sklápěcí, otočné, zvedací, pontonové a plovoucí, přístavní a převozní.

 

Z hlediska konstrukčního řešení mostovky rozeznáváme mosty s horní, dolní a mezilehlou mostovkou, s mostovkou zavěšenou nebo vzepřenou.

 

Z hlediska použitých materiálů máme mosty dřevěné, kamenné, cihlové, železné, litinové, betonové, železobetonové, kombinované – dřevo a kámen, kámen a železo. Dnes máme mosty plastové či skleněné. V jiných částech světa se používají mosty z různých přírodních materiálů jako je bambus, liány a lana z rostlinných vláken.

 

Výroba modelu papírového,  trámového mostu - návod

 

Výroba modelu příhradového mostu  - návod

 

Zde si můžete podklady k vysvětlovaným tématům volně stáhnout.

Název podkladu VIDEO ke stažení[mp4] VIDEO ke stažení[wmv] Text ke stažení[txt]
Princip fungování mostu (1:09 min) ---
Technický popis mostu (0:28 min) ---
Princip příhradového mostu (0:41 min) ---
Model papírového, trámového mostu - návod  (1:50 min)
Model příhradového mostu  - návod (2:15 min)

Pokud chcete k modulu "Mosty" přidat nějaký další příklad využití, jak to funguje, či návod na další experiment, napište nám svůj komentář do textového pole zde dole na konci stránky.