Části domu

Úvod

Od dob, kdy lidé přestali žít v jeskyních, ale ve vlastnoručně postavených příbytcích, měli více méně podobné požadavky, co by měl dům obsahovat bez ohledu na to, k čemu jim sloužil. Dodnes chceme, aby dům pevně stál – tedy měl pevné základy, aby do něj nefoukalo – tedy měl kvalitní nosné stěny a okna, když je v něm více místností či bytů, tak abychom sousedovi nekoukali do talíře, tak musí mít strop a příčky. Aby do něj nezatékalo, musí mít nepromokavou střechu.

Ať už používáme budovu k jakýmkoliv důvodům, chceme v ní přespat, sportovat, či se bavit, vždy požadujeme, aby tam bylo světlo, mohli si dojít na záchod, umýt si ruce a aby nám tam bylo teplo. To nám zajišťují tzv. inženýrské sítě, které vedou vodu, plyn el. energii případně páru k domu a rozvádí je po budově.

Základy budov

Když jsme na výletě a na noc si postavíme stan, víme, že ráno půjdeme zase dál, proto nám stačí stan přípíchnout stanovými kolíky k trávníku.

Když ale stavíme dům, chceme v něm bydlet spoustu let. Takový dům musí něco vydržet, musí být pevný jako strom. Strom taky neuletí, když se do něj opře vítr, neuplave, když se kolem rozvodní potok a nesmí se hnout, když v zimě půda kolem něj mrzne na kost.
Co takový strom pevně drží v zemi?

Jsou to kořeny.

Nejpevněji je do země zasazen dub, protože ten má kořeny vrostlé hodně hluboko.
Naopak takový smrk se vyvrátí velice snadno, protože jeho kořeny běží jen po povrchu nebo jen těsně pod povrch.

Lidé si toho všimli a začali stavět domy na tzv. základech.

 

Nosné stěny

Na obvodě základů se v nadzemní části staví obvodové zdi, které nesou strop a střechu. Proto se jim říká nosné stěny.

Požadavek na pevnost je o to důležitější, že nosné stěny nejsou všechny celistvé, jsou v nich otvory na dveře pro vstup do budovy a zajišťují přístup přirozeného světla, tedy jsou v nich otvory pro okna.

Když na základech vyrostou obvodové zdi, říká se, že máme hotovou hrubou stavbu budovy.

Stropy

V dřívějších dobách, aby se lidé v místnosti s otevřeným ohništěm dýmem nezadusili, nechal se kouř z ohniště stoupat až pod střechu a otvory mezi krytinou šel ven. Proto se v takových budovách žádné stropy nestavěly.
Když se začal kouř z krbu a kamen odvádět komínem a v místnostech nebylo tolik kouře, oddělil se z důvodu úspory tepla prostor půdy a obydlí stropem.

Dnes se stropy buď celé betonují, nebo se vedle sebe poskládají betonové tvárnice. U jednopatrových rodinných domů se staví stropy dřevené z trámů a prken a prostor mezi trámy se zateplí izolační hmotou. Výhodou těchto stropů je jejich nízká cena a snadná montáž.

 

Příčky

V minulosti žila celá rodina v jedné světnici, která zabírala celý dům. Bohatí lidé měli v domě místností více. Byly od sebe odděleny příčkami. Protože takovéto stěny nenesou střechu, ani nemusí bránit úniku tepla, bývají postavené z lehkých materiálů zato s dobrými protihlukovými (zvukoizolačními) vlastnostmi, aby se lidé v jednotlivých místnostech vzájemně nerušili.

 

Střecha

Nač by nám bylo, že se snažíme, aby do domu skrz škvíry ve zdech nefoukalo, když by nám do domu pršelo? Proto je střecha velmi důležitou částí stavby.

 

V pravěku se jako střešní krytina používalo vše, co se v přírodě našlo. Kůra ze stromů, tráva apod.
V starověkých vyspělých civilizacích Egypta, Řecka a Říma se jako střešní krytiny používaly pálené keramické tašky, které jsou ze stejného materiálu jako cihly a jsou tedy ve vodě nerozpustné. Protože vydrží nejdéle ze všech materiálů, používají se i dnes.
Chudí lidé ještě před nedávnem používali jako střešní krytinu materiál, který byl kolem nich. Slámu z polí – svázanou do tzv. došků,

 

anebo štípané dřevo, tzv šindele.

Máme různé tvary střech:
Už od starověku přes 2000 let se vědělo, že tvar střechy závisí na místě, kde žijeme.

Pokud žijeme někde na severu, musíme budovu krýt pevnou vysokou střechou, co nejvíce sevřenou neboli strmou. Protože tam v zimě padá hodně sněhu a konstrukce střechy musí udržet jeho velkou tíhu.

 

 

Vybavení budov :
Inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, plyn, el. energie

Jak jsme se zmínili v úvodu, pohodlný život nám v budovách zajišťují inženýrské sítě. Podobně jako rybářská síť tak i inženýrská síť je tvořena různě propojenou soustavou drátů a trubek, které zajišťují, že do každého místa v budově, kam chceme, přijde teplo, světlo, tekoucí teplá a studená voda a další typy energií na vaření, či informace jako je televizní signál, či internet.

Podle charakteru energie, většina inženýrských sítí je vedena pod zemí a proto se musí přívody do budovy kopat ve stejném čase, kdy se budují základy.
Uvnitř budovy se inženýrské sítě vedou v podlaze či ve zdi, takže konkrétní umístění drátů a potrubí se provádí po dokončení hrubé stavby.

 Děti mohou dostat domácí úkol, aby se zeptali rodičů a pak následně jmenovat, jaký typ energie se vede k jejich domu pod zemí, kterou energii vedou po zemi, či vzduchem. 

 

 

Komíny

Děti asi vědí, že malý černý, od sazí špinavý mužíček, který nám nosí štěstí, se nazývá kominík. Je sice malován s žebříkem a štětkou, ale možná děti neví, co vlastně dělá a proč.

Komín slouží k odvodu kouře od ohně v kamnech, z krbu či kotle pryč z budovy. Je postaven ze žáruvzdorných cihel.
Kouř vzniká při hoření paliva a vedle horkého vzduchu obsahuje špatně spálené látky, jako jsou saze, které se usazují v komíně. Kdyby jich tam bylo hodně, mohli by tzv. chytit a od nich by shořel celý dům, proto se musí pravidelně odstraňovat.

Toto čištění komínů provádí právě kominík.

 

Okna, dveře

Okna a dveře hráli a dodnes hrají v užívání budov zvláštní roli. Obecně se dá říci, že zajišťují vstup a výstup osob, materiálu a energií do budovy. A která z těchto činností byla důležitější, tak okna a dveře vypadaly.

Tak například v dobách, kde byla nejdůležitější bezpečnost lidí uvnitř, byla okna malá, aby se do nich nepřítel nedostal a lidé raději žili ve tmě a svítili si umělými zdroji.

Kvalita oken z jakého materiálu jsou vyrobeny, ovlivňovala kolik světla pronikne dovnitř a kolik tepla unikne ven.

Výroba tabulového skla, které propouštělo dostatek světla, byla náročná a drahá, a dřevěné okenní rámy dobře netěsnily, proto byla okna na domech chudých lidí v chladných oblastech též malá.
Dnes se vyrábí okna se dvěma, či třemi vrstvami okenních skel s okenními rámy z plastu kovu, či kvalitního dřeva. Taková okno propouští hodně světla a dobře brání úniku tepla, takže je můžeme mít velmi velká, dokonce jsou domy s okny přes celou stěnu.

Náš požadavek na tepelně-izolační vlastnosti oken ale způsobil to, že v domech je špatná cirkulace vzduchu.

V bytech je sice teplo, ale velmi vysoká vlhkost, což má za následek vznik nebezpečných plísní, které v nás vyvolávají alergii a astma.

 

Izolační materiály – zateplení budov

Na obvodové – nosné zdi budov máme ještě jeden požadavek. Slouží budově též jako nějaký oblek.

Stejně jako když venku prší, vezmeme si holinky, tak i nosné stěny mají v místech těsně nad zemí izolační vrstvu, která brání vlhkosti, aby ze země pronikala do domu.
A když je venku zima, taky dobře se oblékneme, proto jsou nosné stěny na vnější straně obloženy izolačními materiály, nejčastěji speciálními typy expandovaného polystyrénu, aby teplo neunikalo z domu ven.

 

Cihla – základní stavební materiál

Jak jsme si již řekli, nejčastějším stavebním materiálem rodinných domů je pálená cihla z cihlářské hlíny.
Aby z cihel vznikla zeď, musíme jednotlivé cihly poskládat podle určitých pravidel podle tzv. vazby a mezi sebou je pospojovat maltou nebo lepidlem.

Existuje několik typů vazeb, jak cihly poskládat:

Ve starověkém Egyptě se před více než 4000 lety používal se tento typ vazby a budovy tam stojí dodnes.
Ve starověkém Římě se používal tento typ vazby, protože snižoval tvorbu prasklin.
U nás v Evropě se nejčastěji používá vazba běhounová,
vazba vazáková
a vazba polokřížová.

Všechny tyto typy vazeb si děti mohou vyzkoušet na stavebnici.

- - - - - - - - - - - - -

Zde si můžete podklady k vysvětlovaným tématům volně stáhnout.

Název podkladu VIDEO ke stažení[mp4] VIDEO ke stažení[wmv] Text ke stažení[txt]
Popis krovu domu se sedlovou střechou (0:27 min) - - -

Pokud chcete k modulu "Domy - části domu" přidat nějaký další příklad využití, jak to funguje, či návod na další experiment, napište nám svůj komentář do textového pole zde dole na konci stránky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>