Vítejte na stránkách Dětské multimediální technické encyklopedie

Zde se můžete seznámit s jednotlivými oblastmi techniky, které jsme v rámci projektu Technických mateřských škol zpracovali.

Vyprávění je zpracováno v podobě Digitálních příběhů tak, abyste je mohly/i přímo převyprávět dětem. Ale samozřejmě se můžete jen inspirovat a vysvětlit dětem jednotlivá témata vlastními slovy a použít vlastní příklady.

Jednotlivé digitální příběhy si můžete stáhnout do svého počítače a prohlížet si je doma tzv. offline.

Všechny experimenty připravovali odborníci na danou problematiku a byly vyzkoušeny v rámci tohoto projektu, jak na paních učitelkách v projektu zúčastněných MŠ, tak byly ověřeny i v praxi se samotnými dětmi, které je perfektně zvládly.

Aby se děti postupně zapracovaly v úvodní kapitole „Základní technické dovednosti“ se seznámíte s pokyny, jak správně a bezpečně stříhat, řezat, vrtat, brousit či šroubovat.

Pro ty školky, které by se chtěly zaměřit na „vše co má kola“, ale i jiné dopravní prostředky jako jsou letadla a lodě, jsme zpracovali metodiku Strojírenství – doprava.

Pro budoucí stavitele a architekty zde máme téma Stavitelství, kde si děti mohou vyrobit dům, či různé mosty.

Pro děti, co rádi experimentují je v naší wikipedii připravena metodika Chemie plná zábavných pokusů, ale i pokusy, které vysvětlují velmi praktické věci ze života kolem nás.

Mnoho škol se zaměřuje na hudbu a muzikoterapii a možná by pro děti mohlo být zajímavé, jak vlastně vzniká zvuk, v čem se liší tón od hluku a jak se zvuk šíří. Metodika umožňuje hrát si se zvukem, který vyluzují různé hudební nástroje a některé jednoduché nástroje si mohou děti i vyrobit.

Pro školky zaměřené více environmentálně, ale i pro ostatní, které chtějí s dětmi zkoumat přírodu, jsme zpracovali metodiku o Biotechnologiích.

Chceme, aby se tato multimediální dětská technická encyklopedie neustále rozrůstala, takže uvítáme nové nápady, příklady a další - lepší vysvětlení jednotlivých věcí a pojmů, než na jaké jsme přišli my.

Proto uvítáme jakýkoliv Váš komentář přímo pod jednotlivou tematickou oblastí.

Příjemnou zábavu.