Základní informace

logo technické školy

Název: Technické mateřské školy
Zkrácený název: MATES
Program: Operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0152
Název výzvy:  IPo – Oblast podpory 1.3 – Výzva č. 48
Žadatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
Trvání: 12 měsíců (1.7. 2014 až 30.6. 2015)
Partneři: Institut rozvoje evropských regionů PardubiceČeská manažerská asociaceSocietas Rudolfina, o.s.
Web projektu: www.technicke-ms.cz

Projekt je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol, kteří mají zájem o nové přístupy ve výchově a ve vzdělávání dětí. Vznikl na základě potřeb společnosti věnovat pozornost polytechnické výchově již v raném věku a opírá se o konkrétní zkušenosti hrstky lidí, kteří se touto záležitostí již několik let zabývají.

Cílem projektu je:

 1. Připravit učitelky/učitele MŠ k tomu, aby dokázaly/i podporovat rozvoj technických dovedností dětí a aby dokázaly/i upoutat zájem těchto dětí o techniku.
 2. Naučit učitelky/učitele MŠ vhodnou formou předávat své v projektu nabyté znalosti a zkušenosti svým kolegyním/kolegům.

Vzdělávací program projektu je rozdělen do dvou bloků.

1. část

je zaměřena na metodiku pokrývající celkem 5 oblastí:

 • oblast stavební
 • oblast strojní
 • oblast hudební (resp. hudební nástroje)
 • oblast chemie
 • oblast biotechnologie

Jednotlivé oblasti budou děleny dál do vzdělávacích modulů (cca 10 modulů pro každou oblast). Celý vzdělávací blok bude zpracován do podoby Metodiky. Ta bude koncipována tak, aby sloužila nejen jako pomůcka pro vlastní práci pedagogů v MŠ, ale také jako podpůrný materiál lektorské práce těch pedagogů, kteří budou své znalosti a zkušenosti předávat, a to zejména svým kolegyním/kolegům. Vzdělávání bude zpestřeno prací s tablety, které budou mít všechny účastnice/účastníci k dispozici po celou dobu školení.

Rozsah: 40 hodin přímé výuky.

2. část

je zaměřena na rozvoj celé řady dovedností, jejichž zvládnutí je důležité jak pro práci pedagoga v MŠ, tak pro jeho vystupování v roli lektora (a pomáhá i při komunikaci s rodiči).
Konkrétně se skládá z těchto vzdělávacích modulů:

 • Osobnostní kompetence
 • Sociální kompetence
 • Morální kompetence
 • Osobnostně sociální kompetence aplikované na specifické role učitelů mateřských škol.

Tato část bude realizována jak formou přímé výuky, tak distanční prostřednictvím E-learningové podpory pod vedením osvědčených lektorů.

Rozsah: 40 hodin přímé výuky a cca 40 hodin samostudia.

Úspěšné absolventky/absolventi vzdělávacího programu obdrží osvědčení o absolvování MŠMT akreditovaného vzdělávacího programu.
Podmínkou úspěšného absolvování je 80 % účast na přímé výuce a 80% splnění (spíš zajímavých než obtížných) úkolů E-learningu.

Vyzkoušejte si aplikaci MATES s aktuálními videi

aplikace-mates

Ke čtení:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>