<- Zpět na přehled anotací

Seminář CHEMIE


 

Seminář chemie má teoretickou a praktickou část. Pedagogové mateřských škol budou seznámeni s metodikou 12 chemických experimentů, jejichž materiální náročnost i bezpečnostní rizikovost je velmi nízká a příprava i samotná realizace zabere minimum času. Pokusy zvolené s ohledem na věk dětí jsou velmi jednoduché a seznámí děti s chemií kolem nás. Pedagogům jsou určeny metodiky pokusů a pro děti metodické listy, ve kterých je experimentem provází medvídek Chemik. Metodiky pokusů jsou rozděleny do 5 částí: Proč? Co k tomu potřebujeme? Jak to uděláme? Co se všechno dovíme? Na co si musíme dát pozor. Text metodik je doplněn fotografiemi, které zachycují jednotlivé kroky experimentu.

Experiment Dokážeme, aby malta ztuhla představuje chemickou reakci klíčovou při procesu tuhnutí stavební malty, kdy dochází k chemické a fyzikální přeměně látek a hmoty. S použitými chemickými látkami – sloučeninami se děti setkávají v každodenním životě (kyslík a oxid uhličitý jako plyny doprovázející životní procesy; vápno jako stavební materiál, dezinfekční nátěry nebo součást hnojiv; uhličitan vápenatý jako průmyslová surovina, vodní kámen či krápníková výzdoba krasových oblastí apod.). Pokus nazvaný Kapalina nebo (ne)kapalina seznámí děti s přípravou suspenze a s reologickým chováním kapalin, které má velký význam v potravinářství (příprava těst, jogurtů, kečupů) nebo v průmyslu nátěrových hmot. Chromatografii, jednu ze separačních metod, představí pokus nazvaný Jak jsou smíchané a jak se dělí barvičky umělé i přírodní, který seznámí děti s mícháním barev a který prohloubí rozvoj zručnosti a tvůrčího myšlení nezbytného pro bádání stejně jako experiment se sádrou Sádrový otisk“. „Udělej si bublinkyje pokus, který jednoduše demonstruje a vysvětluje princip neutralizační reakce a vzniku oxidu uhličitého, plynu, který je součástí základních životních procesů, jako je dýchání či fotosyntéza. Chemická reakce ilustruje způsoby přeměny hmoty (chemických látek) doprovázené změnami fyzikálního chování a změnami skupenství, děti se také seznámí s příkladem reakce organických látek – mikroorganismů. Se schopností rostlinných barviv pohlcovat UV záření a následně vyzářit přebytečnou energii ve formě viditelného záření seznámí děti experiment Jak rostlinky svítí.Tajemství neviditelného písmaje pokus, který demonstruje jeden z mnoha principů, jak pro lidské oko zviditelnit látky, které jsou za normálního stavu neviditelné. Na kriminalisty se děti zahrají při pokusu Otisky prstů“, kdy budou otisky prstů zviditelňovat pomocí kakaového prášku. Experiment Voda nezbytná podmínka života seznámí děti s vlastnostmi vody (bez zápachu, čirá, bezbarvá) a jejím skupenstvím, při pokusu Co se ve vodě (ne)rozpustísi děti vyzkouší rozpustnost různých látek, které je obklopují v běžném životě. Koulelo se jablíčko……..aneb chutě a vůně ovoce v našich zahradáchdemonstruje vlastnosti, využití, způsob zpracování a dobu sklizně ovoce vypěstovaného v našich zahrádkách. Rozpoznáváme jednotlivé druhy podle vzhledu, chutě i vůně. Želatinové dobroty“ – rostlinný agar a živočišnou želatinu použijeme na výrobu ochucených cukrovinek. Poznají děti rozdíl?

Komentáře

  1. Pingback: Technické mateřské školy |

  2. Pingback: Chemie pro mateřské školy |

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>