<- Zpět na přehled anotací

Anotace – Ladislav Mihalovič

Stručná anotace vzdělávacích seminářů (strojírenství, stavebnictví)

 

Představení lektora:


Jmenuji se Ladislav Mihalovič. Vystudoval jsem VUT Brno, fak. strojní. Absolvoval jsem čtyř­semestrové postgraduální studium „Computing science“, další postgraduály v oboru nume­rické matematiky a počítačové geometrie.Pracoval jsem jako konstruktér ve firmách TATRA a ZETOR, potom jako odborný asistent na VUT Brno, fak. strojní. Učil jsem termomechaniku, numerickou matematiku a počítačovou geometrii. Byl jsem také vedoucím technického oddělení podniku PREFA – Kompozity a.s. až do důchodu. I nyní zde pracuji jako projektový manažer.

Napsal jsem mnoho příspěvků do odborných seminářů JČM+F z oblasti numer. matematiky a počítačové grafiky. Byl jsem také autorem několika příspěvků ve sbornících těchto semi­nářů v ČSR, Rakousku, Maďarsku a Polsku. Napsal jsem skripta z termomecha­niky a PG. Jsem autorem dvou patentů.

 

Stručná anotace seminářů:


Modul 01 – „Základní dovednosti“

V tomto modulu děti získají správné návyky v používání tužky, pravítka, barev, nůžek a lupénkové pilky. Vytvoří si modely v 2D, které zasadí do správného, technicky odůvodněného prostředí.

 

Modul 02 – „Traktory“

Zde se seznámíme s traktory, s jejich základními částmi a ozřejmíme jejich univerzální pou­žití. Vyrobíme si model přívěsného vozíku. Nástavbu zvolíme podle návrhu dětí,v prezentovaném modulu je to cisterna.

Modul 03 – „Jednostopá vozidla“

Zde si ozřejmíme pojem jednostopé vozidlo a také proč nespadneme z jedoucí koloběžky, kola, motocyklu při jízdě. Podíváme se detailněji na části jízdního kola a dozvíme se, jaká kola jsou nyní v prodeji a k čemu se dají efektivně použít.

 

Modul 04 – „Spoje“

Ve strojařině jsou spojovací materiály základním prostředkem všech konstrukcí. Vysvětlíme si na­příklad rozdíl mezi šroubem a vrutem, použitím různých druhů matic a podložek. Okrajově se dozvíme něco i o nerozebíratelných spojích. Ukážeme si správné použití klíčů, šroubováků a co se skrývá pod pojmem „zásady správné montáže a demontáže“. Pustíme se do demon­táže a montáže speciálně konstruovaného odrážedla a ozřejmíme dětem zobrazení technic­kého objektu v 2D a 3D.

 

Modul 05 – „ Dvoustopá vozidla

Definujeme si pojem dvoustopá vozidla a jaká vozidla spadají do této kategorie. Popíšeme jejich základní části a jejich funkce. Ověříme si zručnost dětí při demontáži a montáži koupe­ného dřevěného náklaďáčku a poté přistoupíme k výrobě vlastního nákladního auta ( po­dobného, jako to koupené ) z balsy. Kola použijeme koupená, nebo si je vyrobíme. Budeme dbát na správnou technickou terminologii.

 

Modul 06 – „Balony“

Na topení v MŠ si jednoduše ověříme, že teplý vzduch stoupá vzhůru, to znamená, že je lehčí než vzduch studený a to je princip vznášení balonu. Dozvíme se, z kolika zajímavých součástí se skládá horkovzdušný balon. Také příprava balonu k letu, start, let a přistání je na­pínavé sledovat. Na závěr si vyrobíme nelétající model horkovzdušného balonu za pou­žití papírového stínítka na lampu.

 

Modul 07 – „Letadla“

Pomocí jednoduchého pokusu s papírovým modelem, vznášejícího se v proudu vzduchu z kancelářského ventilátoru, si ověříme pojem vztlaku na křídle letadla. Tento pokus také vy­světlí dětem pojem relativního pohybu, to znamená, že je jedno zda se pohybuje vzduch a le­tadlo stojí, nebo vzduch stojí a pohybuje se letadlo. Takže vztlak na křídle letadla způsobí to, že těžké, kovové letadlo se vznese z letiště do oblak. Zde je také podrobně popsána výroba velmi jednoduchých modelů letadel z papíru a balsy. Také se naučíme s těmito modely létat a pochopit základy řízení letadel.

 

Modul 08 – „ Kosmonautika“

Zde se dozvíme, jak lidé ovládli prostor nad zeměkoulí, zavítali na měsíc a nyní zkoumají cizí planety. Zatím jediným prostředkem pro dobývání vesmíru jsou rakety. Řekneme si, co to vlastně raketa je a jak funguje. Pomocí nafukovacího balonku si demonstrujeme účinek rychle proudícího vzduchu z trysky. Vymalujeme si přiložené obrázky a popovídáme si o ves­míru a jeho zvláštnostech.

 

Modul 09 – „ Lodě“

V tomto modulu si povíme o tom, jak je to možné, že po vodě plují nejen lodě z materiálů lehčích než voda, ale i lodě kovové, vážící mnoho tun. Účinek vztlaku, či námořnicky řečeno výtlaku, si demonstrujeme na jednoduchém pokusu s ponořením matičky upevněné na vyvá­žené rovnoramenné páce. Vyrobíme si modely sportovních katamaránů a jednoduché pla­chetnice.

 

Modul 10 – „ Železnice“

Dozvíme se, že v minulosti železniční doprava byla velice důležitá pro rozvoj průmyslu i pře­pravu lidí. V dnešní době začíná opětná renezance této dopravy. Jen jednoduše se děti dozví o lokomotivách a vagonech. Nejdůležitější jsou však koleje a kolejiště. Ukážeme zabezpečo­vací zařízení drah, semafory a výhybky. Uvedená dřevěná vláčkodráha je ideální pro ověření funkčnosti těchto zařízení a dávají prostor dětem k uskutečnění jejich představ.

 

Modul 11 – „ Mosty“

Mosty jsou možností, jak překonat různé přírodní překážky při projektování a stavbě do­pravních cest. I v minulosti lidé potřebovali překonávat vodní toky, takže tento problém vznikl už v dávnověku. Dozvíme se jaká řešení lidé vymysleli, jaké typy mostů vznikaly a jaké se používají dodnes. Získané vědomosti si zafixujeme stavbou modelů různých typů.

 

Modul 12 – „Stavby domů“

Zajímavé pro děti bude dozvědět se o historii stavby domů a jejich vývoj až do dnešních dnů. Také vybavení domů a bytů bude téma pro diskuzi dětí a učitelek. Téma náš dům, náš byt přinutí děti zamyslet se nad uspořádáním a vhodností jejich obydlí. Jejich vlastní návrhy od­halí kreativitu a zaujetí pro danou oblast TŠ.

 

Modul 13 – „Části staveb“

V této části se seznámíme se základními částmi staveb a jejich konstrukcí. Také použití růz­ných materiálů ovlivní jejich vzhled i cenu. V současné době se klade důraz na energetickou náročnost staveb, proto se seznámíme s některými tepelněizolačními materiály. Pokusíme se vyrobit z papíru a špejliček model sedlové střechy pro model srubového domku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>