Akreditace

Akreditace-TMS-1

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. získala akreditaci na vzdělávací programy:

  • Vzdělávání vzdělavatelů malých Edisonů – hodinová dotace 80 hodin,
  • Soft Skills pro pedagogy MŠ – hodinová dotace 40 hodin.